Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a képzések lebonyolítása céljából, és a szervezéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a honlapon kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Az adatkezelő telefonszáma: (06-1) 372-2500/8002-es mellék

Az adatkezelő e-mail címe: boltvezeto@alapitvany.elte.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a jelentkezésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: felhasználók

A kezelt adatok köre: a felhasználók által  megadott, a felnőttképzési szerződés megkötéséhez szükséges adatok: Név, Születési hely és idő, Elérhetőség (telefon, email).

Az adatgyűjtés célja: a képzésen való részvételhez szükséges felnőttképzési szerződés megkötése és a tanfolyam lebonyolítása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány munkatársai és megbízott oktatói.

Az adatokat a Szolgáltató harmadik személynek nem adja ki.

Az adatkezelés időtartama:

A képzés résztvevőinek adatait a szolgáltató 5 évig köteles megőrizni.

Regisztrált felhasználók adatai automatikusan nem kerülnek törlésre, csak amennyiben kéri.

A jelentkező kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható:Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)