Juhász Gergely

A természettudományok iránti érdeklődés már régóta jellemző rám, ehhez jött kiegészítésként az emberekkel való foglalkozás igénye, illetve az a szándék, hogy a megszerzett tudásomat közérthetően továbbadjam, így nem kellett sokat gondolkodnom azon, hogy melyik pályát válasszam. Az ELTE-n végeztem biológia-földrajz szakos tanárként, és már az egyetemi tanulmányok mellett is számos magántanítvány felkészülését segítettem, valamint volt alkalmam több középiskolában hetente néhány órát megtartani. Ezek a tényezők nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a mesterképzés elvégzésekor már bizonyos fokú tájékozottsággal, rutinnal rendelkeztem, ami azóta csak fokozódott. Jelenleg a Kempelen Farkas Gimnáziumban tanítok, ahol én viszem a biológia fakultációt, tehát minden évben foglalkozom érettségire készülő diákokkal, próbálom segíteni a pályaválasztásukat és a képességeik fejlődését. Az eddigi csoportjaim rendesen készülő diákjai meglehetősen szép eredménnyel zárták az emelt szintű biológia érettségit, és bejutottak az általuk megjelölt felsőoktatási intézménybe, remélhetőleg ez a jövőben sem lesz másként.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy a tanfolyam során a szükséges fogalmak tisztázásra kerüljenek, mert ennek hiányában nem lehet egyik témakört sem átlátni. Ugyanakkor ezt követően még hangsúlyosabb, hogy az összefüggésekre felhívjam a figyelmet, illetve rávezessem a tanulókat, mivel ezek nélkül csak egy száraz ismeretanyagot láthatnak maguk előtt, melynek megtanulása nem túl élvezetes. A természettudományok tanításában alapvető a logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése, ami a jelenségek, az összefüggések megértésének kulcsa, továbbá a következtetések megfogalmazásának alapja. Gyakran adok ötleteket, tanácsokat a tanulási folyamat hatékonyabbá tételére, tapasztalatom szerint a tanulástechnika terén sokan hiányosságokkal küszködnek, mert sosem tanultak meg tanulni. Az órákon felmerülő egészségtani kérdések, a mindennapi élethez kapcsolódó vonatkozások és a tanultak gyakorlati haszna jelentősen hozzájárulhat az érdeklődés felkeltéséhez, a motiváció erősödéséhez. Az egyik fő cél a tudás alkalmazásának szintjére való eljutás, vagyis az ismeretelemek átrendezése révén egy teljesen új helyzet, probléma vagy feladat megoldására való képesség elsajátítása, hiszen sok esetben az érettségin is, de még inkább az egyetemi vagy a munkahelyi boldogulás során erre mindenképpen szükség van.