Dr. Bánóczi Zoltán

Érdeklődésem már egész fiatalon a kémia felé fordult, így már középiskolai tanulmányaim során is elmélyülten foglalkoztam vele (Vegyipari Szakközépiskola, Tiszavasvári). A kémiái ismereteim további bővítését az ELTE okleveles vegyész szakán folytattam, ahol az ismeretek megszerzése mellett, nagyszerű tanáraim vezetésével megismerkedtem és elköteleztem magam a kémiai kutatás irányába. 

Ezen út első lépéseként az ELTE doktori iskolájában PhD fokozatot szereztem. Kutatásaim, melyet az ELTE Szerves kémiai tanszékén működő Peptidkémiai kutatócsoportban végzek, a szerves kémia témakörén belül, a peptidkémiához kapcsolódik. 

Doktori iskolai tanulmányaim alatt különböző oktatási feladatokat is elláttam, mely felkeltette érdeklődésemet a kémiatanítás felé. Ezért elvégezve az ELTE kémia tanár szakát, az Alapítvány által szervezett kémia előkészítő kurzusokat vezetek, ahol a tanulókat igyekszem felkészíteni a kémiai érettségi követelményeire. 

Habár ezen kurzusok fő célja az érettségi követelményekben szereplő ismeretek minél mélyebb megértése és elsajátítása, nagy hangsúlyt igyekszem helyezni arra is, hogy ezen ismereteket a hétköznapi életből vett analógiákkal erősítsem meg. Szintén nagy hangsúlyt kap a kémiai ismeretek kémiai számításokban való használatának elsajátítása is.