Dókus Levente

Nevem Dókus Endre Levente, jelenleg doktori tanulmányaim utolsó évét végzem az ELTE-TTK Kémiai doktori Iskolájának PhD-hallgatójaként az ELTE-TTK Szerves Kémiai Tanszékén működő MTA-.ELTE Peptidkémiai kutatócsoport tagjaként. Az elmúlt években kutatómunkámon kívül oktatási tevékenységekben is részt veszek, valamint több tanítványom kémia érettségire való felkészülésében nyújtottam segítséget.

Szinte gyermekkorom óta vonzott a kémia tudományága, már általános iskolásként eldöntöttem, hogy vegyész szeretnék lenni. Tanáraim, általános és középiskolás tanulmányaim alatt nagy mértékű motivációval és szakmai segítséggel tették lehetővé ismereteim gyarapítását.

Kutatási munkámat a szerves kémia peptidkémiával foglalkozó területén végzem. Fő érdeklődési területem a kalpain enzimcsalád különböző peptid alapú inhibitorainak szintézise és biológiai rendszereken való vizsgálata.

Véleményem szerint a kémia minden ága érdekes, akár látványos, valamint szorosan kapcsolódik a minket körülvevő világ dolgaihoz, lehetővé teszi környezetünk megértését, működésének megismerését.

Előbbiből következően a kémia megismertetése során arra törekszem, hogy a lehető leginkább szemléletes módon, gyakorlati példákkal fűszerve adjam át az információkat, hogy ne csak „száraz tananyagot kelljen magolni”, hanem az egyes kémiai tudáselemek jól megjegyezhető gyakorlati példákhoz kötődjenek. Természetesen a kémia fontos részét képezik a számítások, a tudomány mennyiségi összefüggései.

A tananyag tematikájával kapcsolatosan az emelt szintű érettségi anyagával való kompatibilitást tartom célomnak mind elméleti, mind számítási feladatok terén, mivel tapasztalatom szerint akkor vizsgázhatunk legjobb eredménnyel, ha magára a vizsgára készülünk fel, tehát az ott felmerülő lehetséges kérdésekre tudjuk legjobban a válaszokat.

Csatolmány: