Biológia

Ha egy biológia érettségi előkészítő tanfolyam honlapját böngészed, akkor biztos, hogy vagy saját szervezeted felépítése és működése érdekel, vagy az élővilág sokfélesége fogott meg, esetleg a környezeti problémák mögött meghúzódó ökológiai összefüggésekről szeretnél minél többet megtudni. A biológia tudománya ennél azonban sokkal szerteágazóbb, és ha a biológiával foglalkozó szakmák közül tervezed kiválasztani a neked valót, számos lehetőség áll előtted.

Talán a legfelkapottabb az orvosi pálya. Kétségtelenül vonzó lehetőség, hogy valaki beteg, egészségügyi problémákkal küzdő embereken segíthessen, a vizsgálható tünetek alapján megállapíthassa a baj okát, meghatározza a megfelelő kezelési módot. Ehhez hasonló lehetőség, ha nem emberi, hanem állati pacienseket szeretnél vizsgálni – állatorvosként. A megfelelő gyógyszerek előállításával foglalkozó gyógyszerészi mesterséghez is nélkülözhetetlen a biológia ismerete.

Ne felejtsük el azonban, hogy az orvosok, az állatorvosok és a gyógyszerészek közül sokan nem (csak) gyógyászattal foglalkoznak, hanem részt vesznek azokban a kutatásokban is, amelyek a betegségek kialakulásának biológiai hátterével foglalkoznak, vagy a megfelelő terápiás lehetőségek kidolgozására irányulnak.

Érezhetően máris egy következő szakterületet, a kutatás vonalát érintjük. Kutató biológusok, biomérnökök, bioinformatikusok áldozzák életüket arra, hogy az emberiség minél többet tudjon meg az élő rendszerek (sejtek, szövetek, szervek, egyedek, populációk vagy akár a teljes bioszféra) működéséről. Értelmetlen lenne megpróbálni felsorolni a lehetséges kutatási irányokat, hiszen napjainkra annyi ágra bomlik a biológia tudománya, hogy hosszú oldalakat töltene meg egy ilyen lista. Csak néhány jelenleg prosperáló területet említsünk meg. A molekuláris biológiai kutatások az élőkben zajló anyagcsere-folyamatok molekuláris mechanizmusait vizsgálják, sokszor számítógéppel is modellezve, láthatóvá téve a végbemenő reakciókat, ezzel pontosabban megértve pl. egyes gyógyszerek határmechanizmusait vagy a betegségekhez vezető enzimhibákat. A genetikai vizsgálatok a DNS működésének, a génkifejeződésnek ill. a génszabályozás hátterét igyekeznek feltárni, ezzel olyan módszerek kidolgozásához adnak ismeretanyagokat, mint a génsebészet vagy a klónozás. (Habár napi gyakorisággal olvassuk ezeket a kifejezéseket illetve kritikájukat, tudod pontosan, hogy hogyan is lehet véghezvinni ezeket? Mi a pontos mechanizmusuk, nehézségeik? Tudtad például, hogy vannak olyan élőlények, amelyek a klónozását napi rutinnal végzik, és mégsem ütközik ez semmilyen jogi problémába? De sorolhatnánk az élettani, rendszertani vagy az állatok viselkedésével foglalkozó etológiai irányvonalakat is hosszan.

Az emberiséget és a teljes bioszférát (Lovelock megfogalmazásában Gaia-t) érintő ökológiai problémák hátterével is számos természetvédő biológus foglalkozik. Az élő szervezetek összetett kapcsolatrendszerét számítógépes modellezéssel illetve magas szintű statisztikai módszerekkel tanulmányozzák az ökológusok, ugyanakkor sokan közülük a természetes folyamatok mechanizmusait kutatják. (Hogy a korábban már említett témához kapcsolódjak, meg tudod mondani, hogy miben rejlik a genetikailag módosított organizmusok (GMO-k) veszélye?)

Ha nem az elméleti, hanem a gyakorlati ismereteket igénylő szakmákhoz kanyarodunk vissza, akkor gondolnunk kell az agrárium és az erdészet álláslehetőségeire is. Hazánkban nagy hagyománya van a mezőgazdaságnak és az erdőgazdálkodásnak: több egyetemünkön folyik kertészmérnök, agrármérnök ill. erdészeti képzés. Ahhoz, hogy valaki megfelelően értse a 21. század kívánalmainak megfelelő (magas gazdasági hasznot hozó, mégis hosszú távon a fenntartható fejlődést szolgáló természet közeli) gazdálkodási módszereket, szintén elengedhetetlen a növényi életműködés és az ökológiai kapcsolatrendszer részletes ismerete.

Az érettségin azonban természetesen nem csak akkor érdemes ezt a tantárgyat választanod, ha későbbi egyetemi tanulmányaid is megkövetelik a színvonalas alapozást. Sok felsőoktatási intézményben (pl. pszichológia szakra) szükséges a természettudományos tantárgycsoportból választanod egy tárgyat. A biológia a reál tárgyak közül egy igazán élvezhető és kevés szorgalommal is lendületesen és örömmel tanulható tantárgy. Igaz, hogy a fizikai, kémiai és matematikai ismeretek egy részét is magába foglalja (ami kétségtelenül egy pozitívum azok számára, akik nem csak önmagukért szeretik az említett három tárgyat, hanem szeretnék látni kapcsolatukat az élővilággal is), mégis az emelt szintű érettségi szintjén nem szükséges bonyolult számítási feladatok megoldása, ha valaki az alapvető összefüggéseket átlátja, könnyen megbirkózik a biológiai problémafeladatokkal is.

Érettségi előkészítő tanfolyamainkon valamennyi tanárunk célja, hogy egy gondosan felépített tematika alapján vezessünk be téged a biológia minden szükséges területére. Mindig szem előtt tartjuk, hogy az Érettségi követelményrendszerhez igazodó tudást adjunk át, ne terheljünk feleslegesen olyan nehezen érthető ill. tanulható anyagrészekkel (pl. enzimindukció, részletes szignalizációs utak, rendszertani listák stb.), amikre nem lesz szükséged az érettségin, és csak az időt rabolják. Mégis valamennyien arra törekszünk, hogy érdekessé téve az órákat minden anyagrész kapcsán felvillantsuk a jelenleg „legdivatosabb” kutatási irányokat, és természetesen minden érdeklődő kérdésre válaszolunk – ha az idő engedi a tanórán, ha a munka ritmusa ezt nem engedi, akkor az órákon kívül.

Fontosnak tartjuk, hogy rávilágítsunk a tananyag összefüggéseire, megmutassuk, hogy mi köze van a biokémiának az ökológiához vagy a rendszertannak az emberi szervezet működéséhez. Reméljük, hogy kurzusaink végére sikerül ráébresztenünk Téged is arra, hogy a biológia „tanítja önmagát”, azaz ha valamennyit már tudsz a tananyagból, egyre kevesebb új dolgot kell a fejedbe gyömöszölni, mivel az újdonságok valójában csak a korábbi ismeretek egy új szemszögből történő felhasználását jelentik.

Habár legfontosabb célunk a tananyag átadása és a tárgy tanulásában rejlő öröm felfedeztetése, nem felejthetjük, hogy egy vizsgára készítünk fel téged. Ennek megfelelően minden kurzusunkon kiemelt szerepe van az érettségi írásbeli és szóbeli feladattípusai gyakorlásának is … függetlenül attól, hogy dolgozatnak, feladatmegoldásnak, játéknak vagy a tudás visszajelzésének nevezzük-e azt.

Reméljük, rövid összefoglalónkkal felkeltettük érdeklődésed mindannyiunk kedvenc tudományága, a biológia iránt. Engedd meg nekünk, hogy a gyakorlatban is megmutathassuk, miért is szeretjük ennyire ezt a tudományt… és nem mellesleg felkészíthessünk egy sikeres érettségire!